Schválení práce před publikací

EK požaduje:

  1. životopis autora
  2. stručný souhrn práce v češtině
  3. text odesílané práce

Adresujte:
Etická komise FNOL a LF UP
K rukám pí. I. Sudolské
I. P. Pavlova 185/6
779 00 Olomouc

e-mail: iveta.sudolska@fnol.cz