Seznam členů komise

Seznam členů komise a jejich profesní kvalifikace

Členové

MUDr. Libor KVAPIL
Ordinace praktického lékaře pro lidi bez domova, Charita Olomouc

doc. MUDr. Pavel MAŇÁK, CSc.
Etická komise FN a LF UP Olomouc

Anna HOLÁ
I. chirurgická klinika LF UP a FN Olomouc

MUDr. PhDr. Lenka HANSMANOVÁ, Ph.D.
Porodnicko-gynekologická klinika LF UP a FN Olomouc

PharmDr. Tomáš ANDĚL, Ph.D.
Lékárna FN Olomouc

doc. MUDr. Libuše STÁRKOVÁ, CSc.
Soukromý psychiatr, PSYCHOMED s.r.o., Vídeňská 10, 772 00 Olomouc

doc. MUDr. Mgr. Jiří MINAŘÍK, Ph.D.
Hemato-onkologická klinika LF UP a FN Olomouc

Věra BARTLOVÁ
Neurologická klinika LF UP a FN Olomouc

MUDr. Karel Cwiertka, Ph.D.
Onkologická klinika LF UP a FN Olomouc

prof. MUDr. Karel Indrák, DrSc.
Hemato-onkologická klinika LF UP a FN Olomouc

MUDr. Josef Srovnal, Ph.D.
Laboratoř experimentální medicíny

MUDr. Jan Strojil, Ph.D.
Infekční oddělení

Bohumil VITÁSEK
Páter, Arcidiecézní charita, Křížkovského 505/6, Olomouc

Etická komise (seznam členů) k 1.4.2023