Seznam členů komise

Seznam členů komise a jejich profesní kvalifikace

Členové

MUDr. Libor KVAPIL
Ordinace praktického lékaře pro lidi bez domova, Charita Olomouc

Anna HOLÁ
I. chirurgická klinika LF UP a FN Olomouc

MUDr. PhDr. Lenka Hansmanová, Ph.D.
Centrum zdraví a prevence: Ambulance psychosomatické medicíny

PharmDr. Tomáš ANDĚL, Ph.D.
Lékárna FN Olomouc

doc. MUDr. Libuše STÁRKOVÁ, CSc.
Soukromý psychiatr, PSYCHOMED s.r.o., Vídeňská 10, 772 00 Olomouc

Věra BARTLOVÁ
Neurologická klinika LF UP a FN Olomouc

MUDr. Karel CWIERTKA, Ph.D.
Onkologická klinika LF UP a FN Olomouc

prof. MUDr. Karel INDRÁK, DrSc.
Hemato-onkologická klinika LF UP a FN Olomouc

MUDr. Josef SROVNAL, Ph.D.
Laboratoř experimentální medicíny

MUDr. Jan STROJIL, Ph.D.
Infekční oddělení

ThLic. Pavel STUŠKA, PhD.
Arcibiskupství olomoucké, Wurmova 562/9, 779 00 Olomouc

Seznam členů EK k 1.10.2023