Seznam členů komise

Seznam členů komise a jejich profesní kvalifikace

Členové

MUDr. Libor KVAPIL
praktický lékař

Anna HOLÁ
zdravotní sestra
1. chirurgická klinika Fakultní nemocnice a Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci

MUDr. et PhDr. Lenka HANSMANOVÁ, Ph.D.
odborná lékařka gynekologie a porodnictví
Centrum zdraví a prevence: Ambulance psychosomatické medicíny
Fakultní nemocnice a Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci

PharmDr. Tomáš ANDĚL, Ph.D.
klinický farmaceut
Nemocniční lékárna Fakultní nemocnice Olomouc

doc. MUDr. Libuše STÁRKOVÁ, CSc.
docent psychiatrie
Psychiatrická klinika Fakultní nemocnice a Lékařské fakulty University Palackého v Olomouci

prof. MUDr. Karel INDRÁK, DrSc.
profesor hemato-onkologie
emeritní profesor Hemato-onkologické kliniky FN a Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci

MUDr. Karel CWIERTKA, Ph.D.
odborný lékař onkologie
Onkologická klinika Fakultní nemocnice a Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci

MUDr. Josef SROVNAL, Ph.D.
odborný lékař Laboratoře experimentální medicíny
ÚMTM Fakultní nemocnice a Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Lékař Ústavu lékařské genetiky
Fakultní nemocnice a Lékařské fakulty UP v Olomouci.

MUDr. Jan STROJIL, Ph.D.
Infekční oddělení, lékař
Infekční oddělení Fakultní nemocnice a Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci

Pavel STUŠKA, ThLic., PhD. 
theolog
Arcibiskupství olomoucké, Olomouc

Ing. Jakub KRÁL
Útvar hospodářsko technické správy: oddělení biomedicínského inženýrství FNOL

MUDr. Renata LUBIČOVÁ
Všeobecný praktický lékař pro dospělé, SPEA Olomouc

Iveta SUDOLSKÁ
tajemnice Etické komise
Fakultní nemocnice a Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.

Věra BARTLOVÁ
dokumentaristka
Neurologická klinika Fakultní nemocnice a Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.