Ustavena

  • 2. 1. 1991 na základě dopisu MZd ČR ze dne 13. 11. 1990
  • Statut LF UP v Olomouci
  • Od ledna roku 2004 byla MZd ČR určena jako EK vydávající stanoviska k multicentrickým klinickým hodnocením

Předseda

1991 – 1995
prof. MUDr. Pavel Lukl

1995 – 1999
prof. MUDr. Alois Kosatík, CSc.

2000 – 2018
doc. MUDr. Vladko Horčička, CSc.

2019 –
MUDr. Jindřiška Burešová